Jaarbeursplein, Utrecht. Overview spring 2014, photo: Rob Versluys (destadutrecht.nl)