Website Rijksmuseum door Fabrique en Q42

De website van het Rijksmuseum is volledig vernieuwd. Omdat een groot deel van de collectie van het Rijksmuseum niet getoond kan worden, is de website bij uitstek een plek waar de collectie van het museum in de breedte toegankelijk is. Om deze ambitie gestalte te geven is de website van het Rijksmuseum wat betreft vormgeving, inhoud en technische infrastructuur verbeterd.

Fabrique is verantwoordelijk voor het concept en ontwerp en in samenwerking met Q42 voor de technische infrastructuur.
Het meest kenmerkend aan de nieuwe vormgeving zijn de fullscreen afbeeldingen van details van kunstwerken uit de collectie die fungeren als navigatiemiddel. Het beeld verleidt daarbij om door te klikken naar dieperliggende informatie, waardoor op een speelse manier de collectie en de dwarsverbanden daartussen vanuit vrijwel iedere pagina worden ontsloten.
  Nieuw zijn ook de interactieve presentaties, gemaakt rond de tentoonstelling Rijksmuseum, De Meesterwerken, die tot 2008 is te zien in de Philipsvleugel van het museum, met onder meer speciale Nachtwacht- en poppenhuisspecials. Zo worden in de poppenhuisspecial via animaties detailfoto’s (soms met extra groot beeld) van onzichtbare hoekjes, plafonds, miniatuurobjecten en de voor de museumbezoekers niet toegankelijke kelder en bibliotheek zichtbaar gemaakt.
Het wordt de bezoeker van de site extra makkelijk gemaakt; door het geïntegreerde aanbod van verschillende informatie kan de gebruiker namelijk met één opdracht zoeken in de website, de collectie, de webwinkel én in de bibliotheekcatalogus bestaande uit meer dan 200.000 boeken en tijdschriften. Nieuw is ook dat er naast het zoeken voor het algemene publiek, speciaal voor professionals en andere geïnteresseerden, gezocht kan worden in de webversie van het (interne) Collectie Management Systeem van het Rijksmuseum dat bestaat uit bijna een half miljoen objecten. Om te beginnen zijn daarvan 50.000 objecten ontsloten, waarvan meer dan 6000 met beeld.

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de website was de mogelijkheid om op eenvoudige wijze rijke producties op maat voor verschillende doelgroepen te creëren. Zo worden op de site online tentoonstellingen, multimediale verhalen, tijdbalken, objectinzoomers en quizzen gepresenteerd. In de toekomst wordt dit nog verder uitgebreid met andere presentatievormen.

Voor de website is een innovatief systeem ontwikkeld: het systeem is open en volgens internationale standaarden opgezet. Het Rijksmuseum wil dit systeem graag aan derden beschikbaar stellen via een nog nader te bepalen open source-scenario.
Met de nieuwe infrastructuur kan ook goed met andere instellingen worden samengewerkt. Zo lanceren het Rijksmuseum en de portal omroep.nl/geschiedenis op vrijdag
17 december 2004 de website www.20e-eeuw.nl. Hiervoor is een presentatie gemaakt, waarbij objecten van het Rijksmuseum zijn geplaatst in de context van audiovisueel materiaal van VPRO en NPS.

De vernieuwing van de website en infrastructuur is mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting en de Gemeente Amsterdam, Economische Zaken.

 

rijksmuseum.nl
20e-eeuw.nl
fabrique.nl
q42.nl