Streamline: the Dawn of Tomorrow
Grote tentoonstelling over Amerikaanse streamline-vormgeving in en rond de jaren 50

17 november 2001 - 24 februari 2002

Van de vroege jaren 30 tot in de jaren 50 floreerde in de Verenigde staten een vormgevingsstijl die bekend werd onder de naam Streamline Style. Belangrijkste kenmerken ervan zijn gesloten en gestroomlijnde vormen, die een sterke suggestie van snelheid geven, als symbool van de dynamiek van de moderne tijd. De door de economische crisis geteisterde consument werd met deze vormgeving voorgehouden dat hij op weg was naar een glorieuze toekomst met welvaart voor iedereen, mits hij maar consumeerde. Met zijn uitgesproken verwijzingen naar een nieuwe utopische toekomst werd de Streamline Style hét symbool van de American Dream, gaan die in die tijd bewaarheid leek te worden

Deze vormgeving kwam niet tot stand op basis van de wetenschappelijke eisen voor een optimale stroomlijn, maar was daarvan een clichématige expressie. Objecten werden zo, ongeacht hun functie en inhoud, attractief en verleidelijk gemaakt op een manier die iedereen begreep. Op de tentoonstelling zijn veel uiteenlopende voorbeelden te zien, van de hand van bekende en minder bekende industriële ontwerpers, onder wie en Norman Bell Geddes, Walter Dorman Teague, Henry Dreyfuss en Raymond Loewy. Hoewel de Streamline Style in Europa nimmer op een schaal als in Amerika doordrong, is er wel sprake geweest van invloed van deze typisch Amerikaanse stijl. Ook daaraan wordt enige aandacht besteed in de tentoonstelling.